PRIJAVA KRŠTENJA

Informacije za prijavu krštenja

Bilo bi dobro da barem tri tjedna prije krštenja dođete u župni ured u uredovno vrijeme (ponedjeljak 8.30 do 9.15, utorak do petak 18.45 do 19.30) kako bismo se dogovorili oko termina. Za vrijeme tog susreta ispunit ćemo prijavu za krštenje. Od dokumenata je potrebno pokazati na uvid Izvod iz matične knjige rođenih za dijete, ili Rodni list djeteta, te Vjenčani list roditelja.
U našoj župi krštenje je subotom u podne ili nedjeljom u 12.20. Običaj je da se u korizmi, koja je vrijeme pokore ne krsti, ako nije velika potreba.
Kumovi, ako ne stanuju u našoj župi, iz župe stanovanja trebaju donjeti dokumet koji se zove POSVJEDOČENJE. Župa stanovanja je ona župa gdje stanujete duže od 3 mjesca. Po taksovniku zagrebačke nadbiskupije Posvjedočenje se naplaćuje 10 kn. Po crkvenom pravu i po uputama pape Franje, siromašni ne trebaju platiti.
Ako niste župljani Župe sv. Barbare, a zbog OPRAVDANOG razloga želite krstiti dijete u našoj župi, potrebna je Suglasnost vašega župnika za krštenje djeteta izvan župe.
Ako kao župljani Župe sv. Barbare zbog OPRAVDANOG razloga želite krstiti dijete u drugoj župi, župnik vam treba izdati Suglasnost za krštenje izvan vlastite župe koju ćete predati u župi krštenja.
Roditeljima i kumovima stavljamo na srce da se prije krštenja ispovjede. U našoj župi sveta ispovijed je svaki dan pola sata prije mise.
Za krštenje potrebno je nabaviti KRSNU HALJINICU I KRSNU SVIJEĆU.
Nemamo praksu dogovaranja krštenja sa bakama i djedovima djece, već molimo da krštenje dođu prijaviti roditelji.
Lijepo molimo one koji fotografiraju krštenje da ne ulaze u oltarni prostor.
Da bi netko bio kuma ili kum na krštenju treba zadovoljiti ove uvjete:
biti katolik sa navršenih 16 godina života; treba biti kršten, pričešćen i krizman; mora biti crkveno vjenčan, nije dovoljno samo civilno vjenčanje, ali mora također biti i krizman; da nije rastavljen i ponovno civilno vjenčan ili da ne živi u izvanbračnoj zajednici; da ne živi u izvanbračnoj zajednici i odbija se crkveno vjenčati, a ima uvjete za to; da provodi život u skladu sa katoličkom vjerom i crkvenim naukom. Otac i majka djeteta ne mogu biti kumovi.
Prije dok je smrtnost novorođene djece bila velika, kao i zbog straha da se djetetu nešto ne dogodi prije krštenja, djecu se krstilo istoga dana kada su rođena. Budući da majka poslije poroda nije mogla u crkvu, kumovi su nosili dijete na krštenje. Iz tih davnih vremena ostao je običaj da kumovi drže dijete za vrijeme krštenja. Ispravno bi bilo da jedan od roditelja drži dijete, no slobodni ste dati kumi ili kumu da drži dijete za vrijeme krštenja.
Taksovnik zagrebačke nadbiskupije ne predviđa taksu za krštenja. Ako želite, možete poslije krštenja ostaviti dar za crkvu. Poslije krštenja dođite u sakristiju po Uspomenu na krštenje.
U slučaju pitanja koja ovdje nisu objašnjena, kao npr. situacija kada roditelji nisu vjenčani, a žele krstiti djete, lijepo vas molimo da se javite na župnu e-poštu: zupa.vrapce@zg-nadbiskupija.hr, ili da dođete u župni ured u uredovno vrijeme: ponedjeljak 8.30 do 9.15, utorak do petak 18.45 do 19.30.