VJENČANJE

Informacije za vjenčanje

Budući da je za otvaranje Ženidbenog postupka potrebno neko vrijeme, najbolje će biti da se javite na župnu e-poštu: zupa.vrapce@zg-nadbiskupija.hr kako bismo dogovorili termin susreta izvan uredovnog vremena, najbolje iz 19 sati.
Za pokretanje Ženidbenog postupka trebaju ovi dokumenti:
1. U župnom uredu ŽUPE U KOJOJ STE KRŠTENI potrebno je izvaditi KRSNI i SLOBODNI LIST ZA VJENČANJE, radi se o jednom dokumentu. Krsni list za vjenčanje ne smije biti stariji od 180 dana. Po taksovniku zagrebačke nadbiskupije Krsni list se naplaćuje 30 kn. Po crkvenom pravu i po uputama pape Franje, siromašni ne trebaju platiti.
2. Da bi vaš brak vrijedio i za građansko područje morate u Matičnom ured zatražiti POTVRDU O ISPUNJAVANJU CIVILNIH PRETPOSTAVKI ZA SKLAPANJE BRAKA. Tu potvrdu podižete u Matičnom uredu koji je nadležan za područje gdje se nalazi župa u kojoj ćete se vjenčati, za vjenčanja u našoj župnoj crkvi adresa je: Područni ured Susedgrad, Sigetje 2, soba br 7. Ta potvrda ne smije biti starija od 90 dana. Za ovu potvrdu potrebno je matičaru donijeti: novi IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH, OSOBNU ISKAZNICU I DOMOVNICU, te kopije osobnih iskaznice svjedoka.
3. Potvrda o zaručničkom tečaju.
Nekoliko napomena:
Vjenčanje se slavi u župi zaručnika, ili, kako je tradicija, u župi zaručnice. Ukoliko zbog OPRAVDANOG razloga želite sklopiti kršćanski brak u trećoj župi, onda Ženidbeni postupak radi jedan od vaših župnika, najbolje župnik župe u kojoj ćete stanovati poslije vjenčanja. Nakon zaključenog Ženidbenog postupka vaš župnik izdaje vam „Otpusnicu A“ na temelju koje se možete vjenčati u svakoj župnoj crkvi, ako ste tamo dogovorili sa župnikom termin.
Običaj je da su u korizmi izbjegavaju vjenčanja zbog vremena tišine i pokore kao priprave za slavlje Uskrsa.
Ako istoga dana u župi imamo više vjenčanja, savjetujemo vam da se međusobno dogovorite oko uređenja crkve i podijelite troškove. Taksa za vjenčanje po Taksovniku zagrebačke nadbiskupije je 300 kn. Po crkvenom pravu i po uputama pape Franje, siromašni ne trebaju platiti.
Proba obreda vjenčanja obično je petkom, dan prije vjenčanja, u 17 sati, a poslije probe prilika je za svetu ispovijed.
Lijepo molimo da se na mladence ništa ne baca u trenutku izlaska iz crkve.
Molimo fotografe da izbjegavaju oltarni prostor za vrijeme obreda i da se ne bacaju na pod crkve.
Vaše goste koji nisu vjernici zamolite da u crkvi prije obreda ne pričaju, te da izbjegavaju skandiranje i navijanje za vrijeme obreda. Iako se puno govori o odijevanju u crkvi i dalje često u crkvi vidimo osobe koje svojim odijevanjem pokazuju potpuno nepoznavanje mjesta na kojem se nalaze i nedostatak dobrog ukusa.
Želja nam je da obred kršćanskog vjenčanja u našoj župi za vas bude radostan događaj za pamčenje!