Kateheze za mlade

Od nove pastoralne godine u župi se odvijaju kateheze za mlade.

Za mlade osnovne i srednje škole petkom u 20:00 h.

Za studente i radničku mladež (do 35 god.) utorkom u 20:30 h.

Osim ako na samim katehezama nije drugačije naznačeno.

Leave a Reply