Blagoslov obitelji 2023./2024.

Važne napomene – obavezno pročitati i pridržavati se uputa!

 • Blagoslov počinje u 9 sati ujutro i traje dok ne završimo sve što je toga dana na rasporedu.
 • Na dan blagoslova:
  • dvorišna vrata obiteljskih kuća moraju biti otvorena ako na njima nema zvona ili ako ono ne radi;
  • psi trebaju biti sklonjeni;
  • sve životinje u kući moraju biti sklonjene;
  • obiteljsko prezime (barem provizorno) mora biti izvješeno na ulazna vrata kuća i stanova.

Tamo gdje nisu ispoštovane navedene upute, ne ulazimo!!

 • Tko neće biti kod kuće a želi blagoslov, može se javiti u Župni ured u uredovno vrijeme i ostaviti svoju adresu i kontakt broj. Javit ćemo se naknadno.
 • Ako slučajno dođe do promjene rasporeda blagoslova zbog više sile (bolest svećenika i sl.), obavijest o tome bit će stavljena na web stranicu Župe.

Raspored blagoslova:

Srijeda

27.12.2023.

Ljudevita Juraka, Vranji dol, Debanićeva , Debanićev breg, Sertićeve ledine, Debanićeve stube, Ive Čupara, Bolnička, Ivana Antunovića, Zrnetićeva, Branimira Gušića, Marka Talajića, Vere Lesjak, Dinka Sušića, Strmečkoga put, Nikole Gorjanskog, Antuna Gothlieba,  Krvarić,  Krčec,  Pustakova
Četvrtak

28.12.2023.

Vrapčanska, Trzunove pećine, Vizane, Havrini, Mihovila Gračanina, Kukoljina, Opatovečki izvor,  Frana Kušana, Čižmešijin put,  Majke Terezije
Petak

29.12.2023.

Manterovčak, Ferkovići, Urekova, Stepići, Antoljaki,  Pečnjakova,  Dominika Mandića, Međašni klanac, Bolfani,  Milatova, Skočići, Ivana Botterija, Jalšina, Rožmanova, Jačkovinski klanec, Posuška, Družanica, Komedini,  Brežanska,  Ludovika Paskalića, Zagorica, Matije Bakića,  Kotoripska, Čehovečki put, Čehovečki odvojak
Subota

30.12.2023.

Letinčićeva, Skenderi, Podlugaščak, Vinka Dvoržaka, Majdakova, Šamci, Demšarova, Kirinšćak, Plotnikova,  Gmajnje, Trdice, Gjurašinova
Utorak

2.1.2024.

Potok, Zapotok, Varovićeva, Varovićev odvojak, Kožinčev breg, Đuretki, Zumbulska, Horvatnica, Dragulinec, Proljetna, Cvetkovićev put, Spojnica
Srijeda

3.1.2024.

Miroslava Feldmana, Babulek, Franje Josipa Domina, Ive Horvata, Šinorija, Kustošijski venec, Kustošijski breg, Peršinci, Kustošijski vidikovec, Grgićev put, Vojmila Rabadana, Piškorov breg, Završje i odvojci, Ivana Bone Bolice
Četvrtak

4.1.2024.

Ilica,  Tratinčica, Močvarska, Vijugava, Margalići, Bradovec, Prišlinova, Srešov klanac, Zelene putine, Kordeji, Pikli, Žagarova, Police
Petak

5.1.2024.

Jačkovina, Petani, Smiljanova, Vrapčanska draga, Jure Turka, Stipana Vilova, Pavla Sokolića, Škalinova, Karasmani