Krštenje

Krštenje djeteta

Informacije za prijavu krštenja

Bilo bi dobro da barem tri tjedna prije krštenja dođete u župni ured u uredovno vrijeme, od utorka do petka od 17 do 18.30 sati, kako bismo se dogovorili oko termina krštenja.

Prijava za krštenje i termini

Za vrijeme tog susreta ispunit ćemo prijavu za krštenje. Od dokumenata je potrebno pokazati na uvid Izvod iz matične knjige rođenih za dijete, ili Rodni list djeteta, te Vjenčani list roditelja. U našoj župi krštenje je subotom ujutro ili nedjeljom u 12.40.

Običaj je da se u korizmi, koja je vrijeme pokore, ne krsti ako nije velika potreba.

Kumovi

Kumovi, ako ne stanuju u našoj župi, iz župe stanovanja trebaju donijeti dokument koji se zove POSVJEDOČENJE. Župa stanovanja je ona župa gdje stanujete duže od 3 mjeseca.

Da bi netko bio kuma ili kum na krštenju treba zadovoljiti ove
uvjete:

  • biti katolik sa navršenih 16 godina života;
  • treba biti kršten, pričešćen i krizman;
  • mora biti crkveno vjenčan, nije dovoljno samo civilno vjenčanje, ali mora također biti i krizman;
  • da nije rastavljen i ponovno civilno vjenčan ili da ne živi u izvanbračnoj zajednici;
  • da ne živi u izvanbračnoj zajednici i odbija se crkveno vjenčati, a ima uvjete za to;
  • da provodi život u skladu sa katoličkom vjerom i crkvenim naukom.

Otac i majka djeteta ne mogu biti kumovi.

Mogu li krstiti dijete izvan svoje župe?

Ako niste župljani Župe sv. Barbare, a zbog OPRAVDANOG razloga želite krstiti dijete u našoj župi, potrebna je Suglasnost vašega župnika za krštenje djeteta izvan župe. Ako kao župljani Župe sv. Barbare zbog OPRAVDANOG razloga želite krstiti dijete u drugoj župi, župnik vam treba izdati Suglasnost za krštenje izvan vlastite župe koju ćete predati u župi krštenja.

Ispovijed roditelja i kumova

Roditeljima i kumovima stavljamo na srce da se prije krštenja ispovjede. Za svetu ispovijed može se osobno dogovoriti sa župnikom.

Potrebno za krštenje

Za krštenje potrebno je nabaviti KRSNU HALJINICU I KRSNU SVIJEĆU.

Dogovor oko krštenja

Dogovoriti krštenje mogu isključivo roditelji (ili zakonski skrbnici) djeteta.

Krštenje odraslih

Ako odrasla osoba želi primiti sakrament krštenja, treba doći u župni ured u uredovno radno vrijeme na razgovor sa župnikom. On će potom objasniti proces primanja odraslih u kršćanstvo, koji podrazumijeva dužu pripravu.