Udruga sv. Vinka

Udruga sv. Vinka

Jedna od najstarijih zajednica u našoj župi je Udruga sv. Vinka koja djeluje preko dvadeset godina.

Udruga sv. Vinka Paulskog je međunarodna, katolička, karitativna i volonterska udruga laika koja djeluje širom svijeta. Njezino osnivanje vezano je uz osobu pariškog studenta blaženog Frederika Ozanama (1813-1853), koji je primijetio da u tom velikom gradu ima mnogo starijih ljudi i žena koji žive bijedno zbog starosti, bolesti i siromaštva. Surađujući sa sestrom Rosalie Rendu (1786-1856), članicom Kćeri kršćanske ljubavi, godine 1833. okupio je svoje kolege studente sa željom da zajednički nađu neko rješenje i pomognu potrebnima. Tako je nastala zajednica dragovoljaca, koja se poslije prozvala Udruga svetog Vinka Paulskog.

U Hrvatskoj je prva udruga osnovana 1858. u Zagrebu, pod pokroviteljstvom i odobrenjem kardinala Jurja Haulika. Djelovala je neprekidno do završetka Drugog svjetskog rata, a njezino djelovanje je obnovljeno 1992. osnivanjem Konferencije svetog Sebastijana u Rijeci. Danas udruga djeluje u četrdeset konferencija diljem Hrvatske.

Osnovno je poslanje udruge ublažavanje patnje i promicanje ljudskog dostojanstva i osobne nepovredivosti nemoćnih osoba koje članovi udruge posjećuju, a sve u cilju izgradnje društva mira, ljubavi i pravednosti. Humanitarna aktivnost odvija se u svim oblicima djelovanja.

Svrha i cilj osnivanje udruge je pomaganje svim osobama koje su u potrebi i kojima je ugrožena materijalna i moralna egzistencija bez obzira na vjeru, rasu, naciju spol i spolnu orijentaciju s ciljem sprečavanja i socijalne isključenosti navedenih osoba i rješavanja njihovih egzistencijalnih problema.